ErP-productgegevens

ebm-papst producten voldoen aan de minimale efficiëntie-eisen voor ventilatoren. Overtuig uzelf!

De ErP-verordening, ook Ecodesign genoemd, stelt hoge efficiëntie-eisen aan ventilatoren.
Wat is de Ecodesign-richtlijn?

  • Met de aanvaarding van het Kyoto-protocol heeft de Europese Unie zich verplicht de CO2-emissie vóór 2020 met minstens 20 procent te verminderen.
  • Om dit klimaatdoel te bereiken nam de EU in 2005 de EuP-richtlijn(Energy using Products-Directive) aan.
  • Met behulp van deze richtlijn, die in 2009 werd omgedoopt in ErP-richtlijn (Energy related Products-Directive), worden potentiële energiebesparingen van talrijke, voor het energieverbruik relevante producten gecontroleerd en minimumeisen vastgelegd.
  • In maart 2011 zijn bindende grenswaarden voor ventilatoren vastgelegd.
    (EU-verordening 327/2011)
  • Hierbij gaat het om ventilatoren in alle uitvoeringsvormen met een opgenomen elektrisch vermogen tussen 125 W en 500 kW.
  • De verordening wordt verplicht toegepast in de 27 EU-lidstaten. Onder de verordening vallen alle ventilatoren die in Europa in de handel worden gebracht, ook die welke uit derde landen naar Europa worden geïmporteerd. Bovendien gelden de minimale efficiëntie-eisen ook voor ventilatoren die ingebouwd in apparaten naar Europa zijn geïmporteerd.

ebm-papst producten voldoen aan de minimale efficiëntie-eisen voor ventilatoren.
Overtuig uzelf!

Voer in het onderstaande zoekveld de exacte productaanduiding in:

De ErP-richtlijn functioneert

*European Ventilation Industry Association (EVIA)

** 0.444 t CO2-eq/MWh, LCA approach, EU28_CoM Default Emission Factors for the Member States of the European Union, 2017, http://data.europa.eu/89h/jrc-com-ef-comw-ef-2017

De fases van de verordening

In 2013 trad de eerste fase, in 2015 een strengere fase efficiëntie-eisen voor ventilatoren in werking. De door de verordening voor ventilatoren verlangde grenswaarden zijn absoluut veeleisend: al in de eerste fase voldeed ongeveer 30 procent van alle beschikbare ventilatoren niet meer aan de nieuwe bepalingen, in 2015 haalde nog eens 20 procent de vereiste rendementen niet.

ErP Microsite DE

Geïntegreerde ventilatoren

De verordening geldt voor ventilatoren die als “stand-alone”-apparaat worden gebruikt, maar ook voor ventilatoren die in een apparaat of een installatie zijn geïntegreerd.

*Measured by ebm‑papst.

Klantspecifiek product vs. standaardproduct

Er worden pogingen gedaan klantspecifieke ventilatoren uit te sluiten van de Ecodesign-richtlijn en alleen standaardproducten te reguleren. Dat is onzinnig:

Veelgestelde vragen

Om te helpen de klimaatdoelen van de EU te bereiken. Met de Ecodesign-richtlijn wordt het doel nagestreefd het effect van ons handelen op ons milieu te verkleinen.

De ErP-richtlijn gaat over heel veel producten die in enigerlei vorm energie verbruiken. Dat betekent dat ook componenten als ventilatoren, motoren of pompen, maar ook complete apparaten zoals ventilatie- of airconditioningapparaten moeten voldoen aan een minimale efficiëntie-eis.

Het gaat om ventilatoren in alle uitvoeringsvormen (axiale ventilatoren, voorwaarts en achterwaarts gebogen radiale ventilatoren, dwarsstroom- en diagonale ventilatoren) met een opgenomen elektrisch vermogen tussen 0,125 kW tot 500 kW. Dit geldt voor ventilatoren die als “stand-alone”-apparaat worden gebruikt of als component in een apparaat of een installatie zijn geïntegreerd.

Ja. Niet onder de verordening vallen bijvoorbeeld ventilatoren voor keukenafzuigkappen met een vermogen van minder dan 280 watt en ventilatoren in wasdrogers.

In de ErP-uitvoeringsverordening voor ventilatoren definieert de EU minimale rendementen. Deze zijn afhankelijk van het opgenomen elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt gedefinieerd. Om vast te stellen of een ventilator voldoet aan de ErP-uitvoeringsverordening wordt steeds het rendement van de complete ventilator beoordeeld, dus van de eenheid bestaande uit besturingselektronica (indien aanwezig), motor en ventilatorwaaier.

De verordening schrijft voor dat in het vijfde jaar na inwerkingtreding een controle moet plaatsvinden. Dit staat onder het begrip “Revisie 2020” al ter discussie. Tot op dit moment zijn er nog geen bindende inzichten of resultaten. Dus kan ervan uit worden gegaan dat er vóór 2022 geen verdere aanscherping van de grenswaarden zal komen.

VDMA – Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

Duitse Technische Federatie

Meer weten

Eurovent - Eropean Industry Association

Europese branchevereniging

Meer weten

AMCA International

Vereniging voor luchtbeweging en -beheersing

Meer weten

EVIA - European Ventilation Industry Association

De stem van de ventilatie-industrie in Europa

Meer weten