Güntner: intelligentie voor warmtewisselaars

Behalve dat we hoogwaardige warmtewisselaars produceren, ontwikkelen en produceren we ook regelcomponenten en schakelkasten voor warmtewisselaars. We leveren bijvoorbeeld al jaren krachtige, hoogwaardige regelaars en schakelkasten die uitstekend zijn afgestemd op apparaten van Güntner.


We richten ons niet alleen op warmtewisselaars en ventilatoren voor warmtewisselaars, maar op het totale systeem. Voor ons staan immers de behoeften van onze klanten centraal. Dat een systeem betrouwbaar en energie-efficiënt moet werken, is voor ons vanzelfsprekend. Natuurlijk hebben we bij de ontwikkeling van onze apparaten ook rekening gehouden met de onderhouds- en bedieningsvriendelijkheid. Onze hooggekwalificeerde medewerkers passen altijd de nieuwste technologieën toe. Alle regelcomponenten worden in onze Güntner Product Calculator (GPC) automatisch geconfigureerd en gedimensioneerd voor de warmtewisselaar. Hierdoor beschikt u over een kant-en-klaar plug-and-play apparaat. Onze succesformule: innovatieve ontwikkeling die afgestemd is op de behoeften van onze klanten. Geoptimaliseerde productieprocessen om een optimale kwaliteit te kunnen waarborgen. Om ons hoofddoel te bereiken: maximaal voordeel voor de klant.


Approved Controller

Functiegebieden van Güntner Motor Management (GMM)

Het speciaal voor de Güntner-warmtewisselaars ontwikkelde GMM is een op maat gemaakt systeem waarmee een optimale efficiëntie wordt gerealiseerd op het gebied van warmteafvoer en het rendement van de koelinstallatie wordt verhoogd. Dankzij de toepassing van geavanceerde technologie gaan de warmtewisselaar en de ventilatoren bijzonder lang mee. Het GMM stelt de parameters voor ventilatoren en vermogenscomponenten automatisch in en maakt zo een plug-and-play gebruik mogelijk. Alle GMM-systemen maken gebruik van de modernste bustechnologie. Deze dient als basis voor het GMM om de drie hoofdtaken te kunnen uitvoeren: informatie-, systeem- en procesmanagement.

Informatiemanager
Meer veiligheid en meer transparantie. Als informatiemanager biedt het GMM communicatie-interfaces voor bovenliggende regelsystemen en onderliggende vermogenscomponenten (bijv. frequentieomvormers, EC-ventilatoren, enz.). Het toont alle voor de werking belangrijke informatie op het display en stelt deze via een bussysteem of standaardinterface beschikbaar voor bovenliggende systemen. Dit maakt onderhoud op afstand mogelijk en betekent dat informatie over bedrijfsmeldingen te allen tijde kunnen worden opgeroepen. Deze communicatiemogelijkheid verhoogt de veiligheid en de transparantie.

Systeemmanager
Bewaking gedurende de gehele levenscyclus van de installatie. Het GMM bewaakt alle belangrijke componenten van de warmtewisselaar. Bij AC-ventilatoren zijn dit bijvoorbeeld de thermocontacten van de ventilatoren en ook de vermogenselektronica en de schakelkastcomponenten. De vermogenscomponenten worden automatisch ingesteld. Bij EC-ventilatoren regelt het GMM de EC-ventilatoren tijdens de inbedrijfstelling, tijdens de werking en tijdens het onderhoud. Als tijdens onderhoud een vermogenscomponent of een EC-ventilator moet worden vervangen, worden alle parameters automatisch geprogrammeerd. Dit plug-and-play systeem programmeert de componenten van de warmtewisselaar automatisch en geeft uitvoerige informatie weer.

Procesregelaar
Procesregeling voor energiegeoptimaliseerde werking. Het GMM regelt het toerental van de ventilatoren afhankelijk van de druk of de temperatuur en het regelt processen zodat een energiegeoptimaliseerd warmtewisselaarsysteem ontstaat. Bij de drukregeling kan het koudemiddel worden geselecteerd op het display. Condensatiedruk en temperatuur worden dan eveneens op het display weergegeven. Andere instellingen, zoals het type koudemiddel of gewenste waarden, kunnen ook rechtstreeks op het display worden uitgevoerd.

 

Meer informatie vindt u op: