Energie-efficiënte ventilatoren
voor de ventilatietechniek 

ebm-papst in de ventilatietechniek

De toepassingsgebieden van onze ventilatoren voor de ventilatietechniek lopen sterk uiteen. Als fabrikant van het eigenlijke hoofdbestanddeel van een installatie, de ventilatoreenheid, worden we doorlopend uitgedaagd steeds weer vooruitgang te boeken.

Met name wat betreft de verlenging van de levensduur, de vermindering van het energieverbruik en het benutten van alle mogelijkheden dankzij moderne, geïntegreerde elektronica hebben we steeds weer de grenzen verlegd.

Ventilation

Ventilatoren in de ventilatietechniek
voor industrie en handel

Het doel is altijd de luchtverplaatsing zo efficiënt mogelijk te realiseren, zowel in kleine als in grote ruimtes. Centrifugaal- en axiaalventilatoren van ebm-papst worden bijvoorbeeld al lange tijd met succes gebruikt in ventilatiesystemen voor badkamers en wc's, in luchtbehandelingsunits, in gevelventilatiesystemen en in dakventilatiesystemen.

De ventilatoren van ebm-papst zorgen bijna geruisloos voor de gewenste luchtstromen in woningen, kantoren en bedrijfspanden. De ventilatoren kunnen per ruimte worden geregeld, maar het is ook mogelijk om alle systemen op een bus aan te sluiten, bijv. in flatgebouwen.

Dankzij hun lange levensduur en hoge rendement zorgen onze ventilatoren voor een aangenaam werk- en leefklimaat.

decentralized-ventilation

Individuele ruimtes kunnen efficiënt worden geventileerd met behulp van warme afvoerlucht.

wet_room_ventilation

Betrouwbare afvoer van vochtige lucht uit badkamers en wc's.

air-purifier

Luchtreinigers halen verontreinigende deeltjes uit de binnenlucht.

Heat pumps

Warmtepompen halen energie uit de omgeving en voeren die vervolgens naar het verwarmings- of warmwatersysteem.

Central-air-ventilation

Hele gebouwen kunnen efficiënt worden geventileerd met behulp van warme afvoerlucht.

Ventilation

Ventilatoren in de ventilatietechniek
voor de landbouw

In de landbouw is goede lucht belangrijk voor het welzijn van planten en dieren. Dat is niet de enige reden waarom er strenge wettelijke voorschriften zijn die om innovatieve, flexibele oplossingen vragen. Het is ook niet de enige reden waarom de lucht in kassen voortdurend wordt gecirculeerd om een ideale plantengroei te garanderen. In oogstopslagruimtes zijn perfecte klimatologische omstandigheden maar net goed genoeg voor vers voedsel. En het is dankzij goede lucht en een geschikte temperatuur dat dieren gezond blijven. Met onze EC-ventilatoren kan dit alles gemakkelijk en efficiënt worden gerealiseerd.

harvest-storerooms

Ventilatoren zorgen voor het juiste klimaat in oogstopslagruimtes zodat consumenten over verse levensmiddelen kunnen beschikken.

greenhouses

Ventilatoren zorgen in kassen voor de luchtcirculatie en helpen zo de planten te voorzien van zuurstof.

livestock-farming

Voor de gezondheid van de dieren is het van groot belang dat de stal optimaal wordt geventileerd en dat temperatuurschommelingen worden tegengegaan. 

Efficiënte koeling voor een probleemloze elektromobiliteit.

Als elektriciteit wordt opgewekt, opgeslagen en gebruikt, ontstaat er warmte die moet worden afgevoerd. ebm‑papst levert compacte ventilatoren met een hoge vermogensdichtheid, die

bestendig zijn tegen invloeden van buitenaf en zeer stil hun werk doen.