Arthur Grillo: drukverschilsensoren DPC200 & DS85

De “approved controller” combineert beproefde lagedrukmeettechniek met de regelingstechnische normen van ebm-papst.


Drukverschilsensor DPC200

 

Arthur Grillo GmbH heeft al tientallen jaren ervaring op het gebied van lagedrukmeting. Die ervaring heeft nu geresulteerd in een zeer nauwkeurige werkende microprocessorgestuurde meetomvormer met PI-regelfunctie voor de kleinste drukverschillen.

Het elektromechanisch gemeten drukverschil vormt de uitgangswaarde voor de vraaggestuurde sensor- en regeltaken in combinatie met GreenTech EC-ventilatoren van ebm‑papst.

Bij gebruik van de sensor levert de DPC200 een lineair uitgangssignaal voor het gemeten drukverschil, of desgewenst een vierkantswortel-uitgangssignaal dat overeenkomt met de berekende volumestroom.

Naast sensortaken voert de DPC200 ook regeltaken uit waarbij ventilatoren direct via de regelwaarde kunnen worden aangestuurd. Alle karakteristieken kunnen direct in het apparaat worden ingesteld om het gewenste resultaat te realiseren.

Als “approved controller” biedt de DPC200-EP de volgende basiskenmerken:

 • Meetbereiken naar keuze

  0...50 Pa met DPC200-EP50

  0...500 Pa met DPC200-EP500

  0...1000 Pa met DPC200-EP1000

  0...2000 Pa met DPC200-EP2000

  0...4000 Pa met DPC200-EP4000
 • Regelmodus of meetmodus selecteerbaar
 • Analoge uitgang 0...10 V, met instelbare begrenzing in de regelmodus
 • 2 gewenste waarden instelbaar in het apparaat
 • PI-algoritme met afzonderlijke invoer van de P- en I-parameters
 • Omschakelbare meetvariabelen (drukverschil of volumestroom)
 • Omschakelbare eenheden (metrisch of Anglo-Amerikaans)
 • Regelgedrag “Positief/verwarmen” of “Negatief/koelen”
 • Volumestroomberekening na invoer van een k-factor
 • Voedingsspanning 10...30 VDC (10 mA)

 

Approved Controller
Approved Controller

Drukverschilsensor DS85

 

De drukverschilsensoren van de serie DS85 zijn geschikt voor het meten van drukverschillen in de lucht of andere niet-agressieve gassen. Twee drukaansluitingen voeden aan elke kant een siliciummembraan, dat dan het drukverschil omzet in een 0-10 V gelijkstroomsignaal. De uitgang is lineair en evenredig aan het drukverschil in verhouding tot het meetbereik van de sensor. Zo wordt bij een drukverschil van 250 Pa, gemeten aan een DS85 met een meetbereik van 0-500 Pa, een uitgangssignaal van 5 VDC afgegeven.

De DS85 kan direct worden aangesloten op ebm‑papst EC-centrifugaalventilatoren met geïntegreerde elektronica of een geschikte besturing met passende DC-voedingsspanning en een 0-10 V ingang. Bij gebruik met een speciale inlaatring die een eigen drukaansluiting heeft, kan ook een constant luchtvolumesysteem worden gegenereerd.

Als “approved controller” biedt de DS85 de volgende basiskenmerken:

 • Meetbereiken naar keuze

  0...50 Pa met DS85-50

  0...200 Pa met DS85-200

  0...500 Pa met DS85-500

  0...1000 Pa met DS85-1000
 • Analoge uitgang 0...10 V
 • Voedingsspanning 24 VAC
 • Compacte kunststof behuizing, beschermingsklasse IP65

 

Meer informatie vindt u op: