Informații despre modul în care procesăm datele dvs. în calitate de client potențial sau furnizor

Pentru a vă informa cu privire la modul în care noi, ebm-papst Mulfingen GmbH &; Co. KG, procesăm datele dvs. personale și care sunt drepturile dvs. în conformitate cu regulamentul european privind protecția datelor.

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor și cine este responsabilul nostru cu protecția datelor?

Responsabil pentru prelucrarea datelor este:

ebm‑papst Mulfingen GmbH &; Co. KG
Bachmühle 2
74673 Mulfingen / Germania
Telefon: +49 (0)7938 81-0
Telefax: +49 (0)7938 81-110
Adresa de e-mail: info1@de.ebmpapst.com

Responsabilul nostru cu protecția datelor poate fi contactat la: Datenschutz-epm@de.ebmpapst.com.

Ce categorii de date folosim și de unde provin acestea?

În general, vă solicităm direct să furnizați datele dvs. personale atunci când intrăm într-o relație de afaceri cu dvs. sau când ne informați despre interesul dvs. față de serviciile și produsele noastre.

Aceste date sunt necesare pentru a face afaceri și pentru a oferi serviciile noastre. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm includ:

  • Date principale pentru implementarea și îndeplinirea serviciilor noastre (de exemplu, numele și adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, datele de conectare pentru serviciile online)
  • Date în contextul operațiunilor de plată
  • Corespondența (de exemplu, prin scrisoare sau e-mail)
  • Date de marketing și vânzări (de exemplu, invitarea dvs. la expoziții comerciale sau informarea dvs. cu privire la oferte noi și posibil interesante)
  • Date referitoare la funcționarea produselor noastre (utilizator, locație, număr de telefon mobil / adresă IP)

Ce scop este servit și ce temei juridic este respectat în prelucrarea datelor dvs.?

Prelucrăm datele dvs. personale în strictă conformitate cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR), legile noastre naționale privind protecția datelor, precum și orice alte legi referitoare la protecția datelor dvs. În acest sens, acordăm o atenție deosebită următoarelor reglementări și directive legale cheie:

  • Art. 6. 1 lit. a GDPR pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu consimțământul persoanei afectate.
  • Art. 6. 1 lit. b GDPR pentru prelucrarea necesară a datelor cu caracter personal pentru a îndeplini un contract cu persoana și pentru a efectua orice acțiune care vizează, dar înainte de stabilirea unui astfel de contract.
  • Art. 6. 1 lit. c GDPR pentru prelucrarea necesară a datelor cu caracter personal în vederea respectării obligațiilor legale pe care noi, ca societate, trebuie să le respectăm și suntem obligați.
  • Art. 6. 1 lit. f GDPR pentru prelucrarea necesară a datelor cu caracter personal pentru a proteja interesele legitime ale noastre sau ale terților, dacă libertatea și drepturile fundamentale, precum și interesele legitime ale persoanei în cauză nu depășesc acest lucru. Interesele legitime includ, în special, interesele noastre comerciale de a putea rula site-ul nostru, siguranța informațiilor, informațiile dvs. în calitate de client sau potențial, punerea în aplicare a propriilor revendicări legale și respectarea altor dispoziții legale.

În primul rând, prelucrarea datelor se face pentru îndeplinirea unui contract sau în contextul unui interes legitim.

Cine primește datele dvs.?

În cadrul companiei noastre, datele dvs. personale sunt accesibile numai acelor persoane sau departamente (de exemplu, marketing, vânzări, servicii pentru clienți, achiziții) care le solicită în cursul corespunzător al îndatoririlor și serviciilor lor (de exemplu, trimiterea de informații despre produse și cataloage, invitarea dvs. la târguri sau expoziții comerciale, procesarea comenzilor dvs. sau comandarea de consumabile de la dvs. etc.). În măsura în care terțe părți sunt implicate în aceste procese, datele dvs. personale sunt puse la dispoziția acestora numai în măsura specifică necesară pentru ca aceștia să își îndeplinească și să își îndeplinească sarcinile și funcțiile respective.

Ce drepturi de protecție a datelor puteți exercita în calitate de persoană vizată?

Aveți dreptul să solicitați informații cu privire la datele dvs. personale stocate contactând birourile noastre de protecție a datelor la adresa menționată mai sus. În plus față de aceasta și în condiții speciale, puteți solicita , de asemenea, corectarea sau eliminarea datelor dvs. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, fără a fi nevoie să invocați motive specifice. Puteți, de asemenea, să vă exercitați dreptul de a limita prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum și de a solicita ca datele pe care le-ați furnizat să vă fie comunicate într-un format structurat, convențional și care poate fi citit automat (portabilitatea datelor).

Unde puteți depune o plângere?

Puteți adresa reclamația dvs. responsabilului nostru cu protecția datelor menționat mai sus sau unei autorități independente de supraveghere a protecției datelor.

Cât timp stocăm datele dvs.?

Ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal imediat ce nu mai avem nevoie de ele în scopurile menționate mai sus. Cu toate acestea, dispozițiile legale privind responsabilitatea și păstrarea datelor ca probe, astfel cum sunt prevăzute în Codul comercial și Codul fiscal, pot duce la termene de stocare de până la zece ani.

Datele dumneavoastră sunt transmise către țări terțe?

În cazul în care transmitem date cu caracter personal furnizorilor de servicii sau companiilor din grup din afara Spațiului Economic European (SEE), orice astfel de transmitere va avea loc numai dacă țara terță a fost aprobată de Comisia Europeană pentru a avea niveluri adecvate de protecție a datelor sau dacă există orice altă protecție adecvată a datelor garantată (de exemplu, regulamentul obligatoriu privind protecția datelor între companii sau clauzele contractuale standard ale UE.

Pentru informații suplimentare, pur și simplu consultați declarația noastră privind protecția datelor la www.ebmpapst.com.